Word lid Bestel gratis

Beweeggroep Longklachten in het zonnetje gezet

Onlangs is de beweeggroep voor mensen met longklachten in het zonnetje gezet. De groep sport wekelijks in de gymzaal aan de Bergweg.

 

De oefeningen zijn aangepast en er is veel aandacht voor de ademhaling. Het is een gezellige en actieve groep waarbij er begrip is voor ieders beperking.

De groep had voor de aanschaf van zacht spelmateriaal extra geld aangevraagd bij de gemeente Goes en het Longfonds. Vorige week zijn de nieuwe materialen
in gebruik genomen met dank aan de gemeente Goes en het Longfonds.

Als u mee wil sporten op de donderdag kan dat. Er is nog plaats genoeg! U kunt voor informatie terecht bij Judith Menheere, SMWO tel. 0113 - 277111.