Word lid Bestel gratis

Bewegen met longproblemen

Bij deze willen we u informeren over de start van een nieuwe beweeggroep voor mensen met longklachten .  Van verschillende patiënten kwam het verzoek voor een beweeggroep, speciaal voor mensen  met longklachten .  De nieuwe beweeggroep is een gezamenlijk initiatief van ADRZ , het Revalidatiecentrum Revant , de longverpleegkundige van het ADRZ , het Longfonds  en de beweegcoach van SMWO en Allévo. Het is een laagdrempelige beweegactiviteit in de gymzaal aan de bergweg te Goes vanaf 12.30 tot 13.30 uur , waar iedereen met longklachten op zijn/haar niveau mee kan doen . De groep wordt begeleid door een gecertificeerd docent . De beweeggroep is bedoeld voor mensen vanaf  ±55 jaar met longklachten zoals COPD en ATSMA , die het prettig vinden om met elkaar te bewegen . Het verbeteren en behouden van de conditie staat voorop , maar de gezelligheid mag niet ontbreken!  De kosten voor dat bewegen bedraagt € 15,00 per maand.                                                                               

Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij mevr. B. Noomen , Allévo  tel 0113249111.