Word lid Bestel gratis

COPD lunch op 16 november 2011 succes

Op woensdag 16 november 2011 mochten we wederom een gezellige en ontspannen COPD-lunch gebruiken in restaurant De Meerkoet te Wolphaartsdijk. Ver voor het aanvangstijdstip van 11.45 uur waren al veel gasten aanwezig in deze fraaie accommodatie aan een door een vriendelijke herfstzon beschenen Veerse Meer.

We konden in totaal 56 aanwezigen verwelkomen, waaronder de longartsen dr. Keizer en dr. Kuper, evenals de longverpleegkundigen Jacoline Nieuwenhuyzen en Rita Huijgens en de fysiotherapeut Jacco Vleeshouwers. De deelnemers kwamen vanuit Walcheren, De Bevelanden en Schouwen-Duiveland. Helaas konden een aantal mensen wegens ziekte niet aanwezig zijn.

Na de gasten te hebben verwelkomd gaf John Jansen, voorzitter rayoncommissie Zeeland van het Astma Fonds (binnenkort Longfonds), het woord aan de longverpleegkundigen, die middels een interactieve presentatie, de aanwezigen in staat stelden om de in hun ogen belangrijke zaken aan de orde te stellen. Het bleek dat longpatiënten toch nog veel problemen ervaren in hun dagelijks leven.

Het leven met een chronische ziekte, en wat dan, de kortademigheid, de medicatie, acceptatie, zorgteam: longarts, huisarts, verpleegkundige en familie en vrienden.

Hoe om te gaan met medicijnen “ neem ik ze wel in, of laat ik ze, als het wat beter gaat, weg”?, of de bijwerkingen van medicijnen “je krijgt ze voor je hart, maar je longen hebben er last van”. Ook aan de orde kwam het bewegen en de fysiotherapie. Maar ook is de angst besproken en het bang zijn om te stikken. Tevens kwamen enkele individuele problemen aan bod. Maar uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van leven en dat is voor ieder heel persoonlijk; dus keuzes maken.

Kortom een scala aan ervaringen, waar mensen met longproblemen iedere dag weer tegenaan lopen.

Na dit medische gedeelte was het tijd om aan de lunch te beginnen. Naar aanleiding van de inleiding door de dames Nieuwenhuyzen en Huijgens was er voldoende stof tot praten. En zo rondkijkend was het goed om te zien dat de gasten zich goed konden vermaken. Het omgaan met lotgenoten gaat toch vaker gemakkelijker dan met mensen, die weinig of geen notie hebben van wat patiënten met een longziekte zoal meemaken.

De luchtige noot mocht niet ontbreken. En daartoe hadden we Engel Reijnhoudt uitgenodigd om ons na een smakelijke maaltijd daarvoor te onderhouden. Het deed dat op de hem bekende wijze en uit de vraag van de mevrouw, die hem vroeg of hij zelf de liedjes schreef, kon je opmaken dat zijn bijdrage ten zeerste gewaardeerd werd. Na Engel zijn optreden was er nog even tijd voor een informeel samenzijn, waarbij de traditionele Zeeuwse bolus bij de koffie/thee niet mocht ontbreken.

Aan het eind van de COPD-lunch konden we de conclusie trekken dat na Terneuzen (2009), Vlissingen (2010) ook deze keer weer van een geslaagd evenement kon worden gesproken. De deelnemers konden na afloop nog de boekjes “Hoesten, moe, ademtekort; Feiten over COPD” en “Goede zorg voor iedereen met COPD” meenemen om wellicht in de toekomst wat meer houvast krijgen in het omgaan met COPD.

Tot slot blijkt bij ieder evenement weer dat mensen met longziekten hun waardering voor het Astma Fonds tot uitdrukking te brengen door op dat moment te besluiten om lid te worden van het Astma Fonds.

De COPD-lunch 2012?
De prikkelende vraag, wanneer en waar is dit jaar de COPD-lunch, zegt voldoende over de waardering van de aanwezigen voor dit evenement.