Word lid Bestel gratis

Geen Longpunten meer in 2020

Hierbij informeren wij u over de voortgang van de Longpunten.

Dit voorjaar waren we genoodzaakt om alle fysieke groepsactiviteiten van het Longfonds tot 1 september te annuleren vanwege corona.

Intussen is er veel ten goede veranderd, worden de maatregelen versoepeld en rijst de vraag of de lokale- en regionale activiteiten ná 1 september 2020 hervat kunnen worden?

Op basis van gesprekken met onze achterban (vrijwilligers, zorgverleners en bezoekers) heeft het Longfonds het volgende moeten besluiten:

Tot 1 januari 2021 organiseren we geen Longpunten bijeenkomsten in het hele land. Een lastig besluit, dat realiseren wij ons goed. We willen echter geen enkel risico lopen, want we zijn een organisatie ván en vóór mensen met een kwetsbare gezondheid. Ook alle andere geplande Longfonds uitjes, excursies en overige lotgenotencontactbijeenkomsten in de periode t/m/ 31 december worden geannuleerd.

Later in het jaar informeren wij u over de herstart in januari 2021.