Word lid Bestel gratis

Informatie bijeenomst COPD in Vlissingen

Op woensdag 19 November 2014 is er een informatiebijeenkomst over COPD in het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Vlissingen . De Bijeenkomst is in de aula (route 7) vtot 21.00 uur . Het thema van deze avond is : Zijn medicijnen de enige oplossing voor COPD ? 

De spreker is die avond dr P.W.A. Kunst , longarts. Na de presentatie is er gelegenheid voor vragen en discussie met de aanwezige longartsen. U bent van harte welkom. De zaal is open vanaf 18.30 uur. Toegang is gratis. Ook het Longfonds Rayon Zeeland is die avond aanwezig met een stand. Hier kunt u terecht voor informatie en voorlichtingsfolders. Aanmelden kan voor 15 November via mrv J Nieuwenhuyzen email j.nieuwenhuyzen@adrz.nl.