Word lid Bestel gratis

Longpunten in Zeeland

In het voorjaar van 2015 starten we met Longpunten in Zeeland . Longpunten zijn bijeenkomsten voor longpatiënten , mantelzorgers en zorgverleners . Een longpunt begint met een informatieve inleiding door een zorgverlener , bijvoorbeeld een longarts- of verpleegkundige , een fysiotherapeut of een diëtist . Daarna is er volop de gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen en tips uit te wisselen . Vanaf Maart 2015 worden zes bijeenkomsten(3 in Goes en 3 in Middelburg) gehouden . Vanaf 2016 verwachten we ook in Terneuzen te starten .

Lijkt het u leuk om mee te denken over de opzet en invulling van deze Longpunten , of wilt u gastheer of - vrouw te zijn ? Meld u dan aan bij de verenigingsconsulent , Clementien Dieffenbach , email clementiendieffenbach@longfonds.nl , tel 033 4341205. U kunt ook met u vragen bij haar terecht.